Algeseminar i Stryn

12. til 14. juni var internasjonale algeforskere samlet på Folven gård i Stryn, som er en del av forskningsrådsprosjektet Alge To Future (A2F) i regi av NIBIO.

Her ble både deltakere og media presentert for en fotobioreaktor som skal dyrke mikroalger av CO2-utslippene fra kyrne på gården.

– Dette er den første bioreaktoren som er installert på et gårdsbruk, forteller melkebonde Rolf Olav Gjørven (27). Han ser en høyteknologisk fremtid for matproduksjon både på land og i hav, og sier at utnytting av hele kretsløpet, fra energibruk til avfallsstrømmer, er viktig for å sikre bærekraftig produksjon i alle ledd.

Erfl 20190614 175340

Dag Hjelle og Rolf Olav Gjørven. Foto: Erling Fløistad, NIBIO

Utnytting av hele kretsløpet

På Folven gård bruker Gjørven og nabo Dag Hjelle lokal kraftproduksjon fra eget vannkraftverk som gir energien til lys som mikroalgene trenger for å vokse. Mikroalger vokser i vann, lever av CO2 og får energi fra lyset.

– Fri tilgang til rent vann og egen elektrisk kraft fra elven er noen av de viktigste fortrinnene vi har her hos oss, forteller Dag Hjelle i Folven.

Som en del av A2F-prosjektet blir de den første private gården som satser kapital i en helt ny næring. De etablerer et naturlig kretsløp gjennom forbrenning av metangass fra melkeproduksjonen som igjen gir CO2 til algene.

Bilder fra seminaret på Folven gård:

A2F Seminar 12

Kokker fra Brasil, Portugal og Italia serverte flere innholdsrike menyer basert på mikroalger.

A2F Seminar 31

Behandling av råvarer med presisjon.

A2F Seminar 33

Sónia Oliveria fra Universitetet i Lisboa forbereder dagens meny.

A2F Seminar 04

Seniorforsker Katerina Kousoulaki fra Nofima i Bergen.

A2F Seminar 05
A2F Seminar 06

Mastergradsstudent Marialena Kokkali fra Nofima i Bergen.

A2F Seminar 09
A2F Seminar 08 1
A2F Seminar 16
A2F Seminar 18
A2F Seminar 17

Stipendiat Hirono Suzuki fra Nord Universitet.

A2F Seminar 19
A2F Seminar 20

Anabela Raymundo fra Universitetet i Lisboa.

A2F Seminar 21

Anne Kjersti Uhlen, Nofima AS

A2F Seminar 24
A2F Seminar 10
A2F Seminar 30
A2F Seminar 28

Dag Hjelle, Folvengaard AS

A2F Seminar 22