Hva er mikroalger?

Mikroalger er viktig for alt liv på jordkloden vår. Mikroalger finnes overalt der det er lys og rimelige fuktighetsforhold. Det vil si at de finnes i havet, i ferskvann og i jord. Mikroalger bør utnyttes bedre fordi de er rike på proteiner, karbohydrater, vitaminer og mineraler. Det kan også brukes i helsekost, kosmetikk, matlaging, biodrivstoff samt et supplement i fiske- og dyrefôr.

Algefigurer

Dyrking av mikroalger er svært bærekraftig, og er både sunt og miljøvennlig. Det er til og med mer miljøvennlig enn å produsere soya, som er så populært blant mange nordmenn i dag. Soya blir heller ikke produsert i Norge og må derfor importeres fra andre land som Brasil. Mikroalger kan derimot bli produsert over hele verden, til og med i Norge. Transportutslippene kan derfor bli kuttet, og med dette sparer Norge også penger ved å dyrke det her i stedet. Hvert år importerer vi 360 000 tonn soya til Norge. Mye av dette går til oppdrettsfôr og dyrefôr. Mikroalger produsert i kontrollerte miljø har potensiale til å bli en del av løsningen for å erstatte soya i fôr.

Det trengs store forandringer i norsk matproduksjon

Det trengs store forandringer i norsk matproduksjon dersom vi skal være i stand til å sikre at fremtidige generasjoner har tilgang til god og næringsrik mat. Derfor er dyrkingen av mikroalger et viktig bidrag til et næringsrikt fôr til fisk og andre dyr, og som en proteinkilde i vårt eget kosthold.