Nasjonal oppstartkonferanse: Mikroalger - Ny norsk industri

A2f erfl 20190614 172406

A2F prosjektleder Stig A. Borgvang og daglig leder av Folvengaard As Dag Hjelle på Folven Gård i Stryn. Foto: Erling Fløistad.

Produksjon og bruk av biomasse frå mikroalgar aukar over heile verda. I Noreg er verdiskapinga ved bruk av mikroalgar i ei tidleg fase, men nokre firma er i gang med å produsere biomasse og produkt frå mikroalgar.

Les meir på NIBIO si heimeside